SE u 12. točaka

U današnje vrijeme za kućanstva postoje posebne pogodnosti kako iskoristiti energiju Sunca u vlastitoj potrošnji. Donosimo Vam kratki vodič, kako doći do kvalitetne i isplative sunčane elektrane.

 

  1. Zašto koristiti obnovljivu energiju?

Obnovljiva energija dolazi iz prirode, a njeni nositelji se obnavljaju. Pretvorba u električnu ili toplinsku energiju, koja je vezana uz naše životne potrebe, ostavlja veće ili manje posljedice na ekološke sustave koji opet povećavaju ugrozu života na zemlji.  Pretvorba iz konvencionalnih nositelja energije (ugljen, nafta, zemni plin) ostavlja štetne posljedice po okoliš, njihove zalihe se smanjuju, a sami energenti postaju skuplji. Upotreba Sunčevog zračenja i njegova pretvorba u potrebnu nam krajnu energiju ostavlja najmanje štetnih posljedica.  

  1. Poznavanje prednosti PV sustava 

Fotonaponski sustav se sastoji od fotonaponskih modula (PV) sunčanih ploča  koje pretvaraju sunčevu svjetlost u električnu energiju (istosmjernu struju). Ovi moduli postavljaju se na noseću konstrukciju, obično na krovu kuće ili na tlu. Preko vodiča energija se prenosi do izmjenjivača, koji pretvara istosmjernu struju u prikladnu izmjeničnu struju za rad trošila. Pravilno odabrana oprema i usklađena snaga prema stvarnoj potrošnji omogućuje besplatnu sunčevu energiju u potrošnji i optimalne investicijske troškove.

  1. Pravo mjesto i pravilan smjer postavljanja

Hrvatska je na čitavom teritoriju pogodna za korištenje Sunčeve energije. Najsunčanije regije su u primorskim i južnim dijelovima Hrvatske, no one ujedno imaju i najmanje instaliranih jedinica PV sustava, iako postoje ekonomske i ekološke potrebe u domaćinstvima, apartmanima  i hotelskim kapacitetima, u kojima u sezoni nedostaje kvalitetna opskrba električnom strujom. Pogodna lokacija postrojenja na krovu je svaka osunčana površina okrenuta prema jugu, prema istoku, zapadu ili vodoravna. Ako je PV generator postavljen s orijentacijom na jug, proizvodnja je najveća oko podneva. Povoljnija je proizvodnja generatora od dva dijela, na istočnoj i zapadnoj strani krova kojom se postiže ravnomjernija proizvodnja tijekom dana. Prekomjerno proizvedena, a ne potrošena energija predaje se u javnu mrežu ili se akumulira na mjestu proizvodnje uz dodatne troškove.

      4. Izbor najboljeg PV modula  

Na tržištu vlada žestoka  konkurenciji u ponudama raznih tehnologija, kvaliteta, efikasnosti i trajnosti. Izbor prema najnižoj cijeni je pogrešan, jer roba iz trgovačkih zaliha obično je bez ostvarive garancije kvalitete i najboljih perfomansi važnih za proizvodnju. Učinkovitost modula odražava se u specificiranoj klasi performansi (npr. 300 Wp), a uz to je važna i tolerancija nazivne snage (treba biti što bliže nazivnoj snazi i uvijek u plusu). Dodatnu pozornost treba posvetiti koeficijentu učinkovitosti kod promjene temperature. Na višim temperaturama proizvodnost slabi.  

      5. Pravi izmjenjivač 

Za izmjenjivače, izbor je na europskim proizvodima koji su i dalje u prednosti. Važna je maksimalna  učinkovitost – to uključuje  raspon opterećenja i viši napon u nizu –stringu. Manji su gubitci u sustavu ako se koriste veći presjeci vodiča (najmanje 4 mm2). Površine s istim nagibom i orijentacijom trebaju biti povezane na isti tzv. MPP. Ako postoje različite orijentacije i nagibi, svako polje modula treba zasebno spajati na MPP. Odabrana snaga izmjenjivača trebala bi biti maksimalna snaga fotonaponskog sustava usmjerena prema jugu. Manja snaga znači nižu cijenu i ponudu na prvi pogled privlačniju, ali će imati za posljedicu veće gubitke u proizvodnji.

  1. Sustav montaže sunčanih ploča

Sustav montaže trebao bi zadržati sigurnost  na krovu ili na otvorenom prostoru desetljećima. Stoga je važan izbor i uporaba materijala za noseću konstrukciju, otpornih na koroziju (nehrđajući čelik V2A, eloksirani aluminij). Konstrukcija treba biti proizvedena i učvršćena prema statičkom proračunu, dok je za stabilnost i dugotrajan rad sunčane elektrane važan način učvršćenja za noseću konstrukciju.

  1. Kvalitetna montaža i instalacija

Pri izboru komponenti sustava presudna je kvaliteta (sustav bi trebao biti pouzdan kroz period od 25 do 30 godina upotrebe). Veliki utjecaj na funkcionalnost ima kvalitetna montaža, koja kao preduvjet ima certifikaciju montažera PV sustava. Nepravilna montaža može izazvati česte kvarove s težim posljedicama (požar, mehanički lomovi, smanjena proizvodnja i sl.). Izjavu o kvaliteti i sukladnosti izvedenih radova, s važećim normama i propisima može izdati samo stručna i za to ovlaštena fizička ili pravna osoba, koja je ujedno odgovorna za funkcionalnost, kvalitetu i potvrdu garancije.  

8. Mogućnosti financiranja

U pravilu, sve banke nude jeftine kredite za financiranje fotonaponskih sustava. Jamstvo je obično samo postrojenje ili njegovi prihodi od proizvodnje. Isto tako, zajmovi i poticaji iz EU fondova mogu se povući učešćem u raznim programima.”Obnovljive energije” koji se obično financiraju s nižim kamatnim stopama, poticajima županija i lokalnih samouprava. 

9. Priprema za investiciju – Glavni projekt sunčane elektrane 

Projekt prema važećim propisima može izraditi ovlašteni projektant koji je odgovoran za primjenu propisa i poštivanje uvjeta građevine. Odgovoran je za pravilan izbor i dimenzioniranje opreme, konstrukcije, te davanje smjernica za montažu, zaštitu od požara i upotrebu. Najisplativija investicija je ona koja ima najveće uštede u troškovima za energiju preuzetu iz mreže, optimalnu instaliranu snagu sunčane elektrane, upravljanje potrošnjom i akumulacijom viškova energije.  

10. Registracija kod dobavljača energije 

Prema Zakonu o obnovljivim izvorima i visoko učinkovitoj kogeneraciji (NN 100/2015 i NN111/2018 – čl. 44.) obvezna je prijava  opskrbljivaču s kojim se sklapa ugovor o otkupu viškova energije. Kućanstva imaju naročite pogodnosti da mogu tijekom obračunskog perioda razmjenjivati viškove s opskrbljivačem, bez obračuna i naplate. Ostvareni višak i u obračunskom razdoblju evidentira se kao bonus, a obračunava se po ugovorenoj cijeni isporuke umanjenoj za 20%. Ako se na nivou godišnjeg obračuna ne postigne da je preuzeta energija veća od viška predanog u mrežu, gubi se status samoopskrbe za kućanstvo. Viškovi se tada obračunavaju po uvjetima kupca s vlastitom proizvodnjom u kojem su drugačiji kriteriji i cijena otkupa.  

11. Građevinski zakon i zahtjev za izdavanje dozvola 

PV sustavi na krovovima oslobođeni su od pribavljanja lokacijske i građevinske dozvole. Postupak se provodi prema Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima. Iznimke se odnose na očuvanje spomenika kulture i još neke lokalne zabrane postavljanja energetskog sustava.U takvim slučajevima treba konzultirati Zakon o zaštiti spomenika kulture.   

12. Održavanje i osiguranje funkcionalnosti 

Kao i svaki tehnički uređaj, fotonaponski sustav mora se redovito održavati. Pridržavati se uputa za uporabu proizvođača opreme i mjera održavanja kao što su redoviti nadzor nad radom i proizvodnjom energije prema očekivanoj proizvodnji, kontrola vijčanih spojeva montažnog sustava, čišćenje i pranje modula, obilazak i otkrivanje mjerenjem mogućih grešaka.  Ispravnost rada i redoviti pregledi od velike su važnosti, stoga je  najbolje sklopiti ugovor o održavanju sa stručnom i ovlaštenom osobom.

Luka Predragović, dipl. ing. el.

Pošaljite nam poruku