• Naslovna
 • Energetska učinkovitost
 • ŠTO JE ENERGETSKA UČINKOVITOST?

  Energetska učinkovitost podrazumijeva skup planiranih i provedenih mjera koja imaju za cilj korištenje što manje količine energije za obavljanje jednakog obima posla, tj. da se poduzetim mjerama ne narušava niti jedan dio proizvodnog procesa, naših uvjeta i navika rada ili življenja.

  STRATEGIJA EU 2020.

  Eneregetska učinkovitost uvedena je u zakonodavstvosvih EU država s ekološkim ciljem smanjenja potroška primarnih konvencionalnih izvora energije. U tu svrhu donesena je Direktiva 28/2009 u kojoj su postavljeni ciljevi do 2020. godine kojima je sa različitim tehničkim rješenjima potrebno:

  • primjenu obnovljivih izvora energije povećati za 20%
  • smanjenjem potrošnje postići uštede za 20%
  • udio obnovljivih izvora energije u transportnom sektoru povećati za 10%
  • emisije stakleničkih plinova smanjiti za 20%

  Gdje je primjeniti?

  Pokazatelji energetske učinkovitosti u potrošnji električne i toplinske energije razmatraju se podsektorima

  Kako primjeniti?

  • Povećanjem toplinske izolacije ovojnice zgrade
  • Povećanjem učinkovitosti sustava grijanja, hlađenja i ventilacije
  • Povećanjem učinkovitosti sustava rasvjete
  • Primjenom obnovljivih izvora energije
  • Uvođenjem sustavapraćenja i upravljanja potrošnjom energije
  • Uvođenjem efikasnijih elektromotornih pogona
  • Uvođenjem energetski učinkovitije opreme (razreda A+, A++ i A+++)
  • Energetska učinkovitost mora biti povećana u svim fazama energetskog lanca, od proizvodnje do finalne potrošnje. Ujedno, dobici energetske učinkovitosti moraju dugotrajno prevagnut itroškove investicije u energetsku učinkovitost.

  Energetska učinkovitost, a ne štednja!

  Vrlo je važno razlikovati energetsku učinkovitost i štednju energije.

  Energetska učinkovitost podrazumijeva učinkovitu uporabu energije koja ne narušava niti jedan dio proizvodnog procesa, naših uvjeta i navika rada ili življenja, te određenim planiranim i provedenim mjerama doprinosi zaštiti okoliša uz istovremeno povećanje energetske neovisnosti ismanjenja troškova energije.

  Dok štednja energije podrazumijeva određenja odricanja kako bi se postigao željeni učinak smanjenja troškova.

  Pošaljite nam poruku