• Naslovna
  • Politika integriranog sustava upravljanja

 

POLITIKA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA

 

WORK-ING d. o. o. je tvrtka čije je osnovna djelatnost Projektiranje i proizvodnja elektro ormara i solarnih sustava, uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša, sigurnosti i zaštiti zdravlja te učinkovitom upravljanju energijom.

Politika integriranog sustava upravljanja usklađena je sa zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO 50001:2018 te je sastavni dio naše poslovne politike i strategije razvoja organizacije,
a određena je jasno postavljenim ciljevima integriranog sustava upravljanja i prilagođena je samoj organizaciji.

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, naša politika usmjerena je na ispunjavanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana:

KUPCI – KORISNICI USLUGA
– Trajno ispunjavati potrebe i očekivanja kupaca kroz kvalitetno izvedene usluge, fleksibilnost i poštivanje rokova te istovremenu brigu o zaštiti okoliša, sigurnosti i zaštiti zdravlja te energiji
– Kontinuirano uvoditi inovacije i podizati efikasnost našeg rada

DOBAVLJAČI – KOOPERANTI
– Težiti uspostavljanju partnerskih odnosa s dobavljačima/kooperantima i kroz obostrano koristan odnos povećavati našu konkurentnost na tržištu, uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša, sigurnosti i zaštiti zdravlja te energiji
– Osigurati nabavu energetski učinkovitih proizvoda i usluga koje utječu na energetske pokazatelje

ZAPOSLENICI
– Osigurati zapošljavanje stručnih i ambicioznih djelatnika koji će imati mogućnosti napredovati i podizati svoje kompetencije te imati mogućnosti konzultacije i participacije u vezi svih pitanja u vezi sigurnosti i zaštite zdravlja
– Osigurati maksimalnu sigurnost, zaštitu zdravlja, prevenciju pojave ozljeda i profesionalnih bolesti

TIJELA DRŽAVNE UPRAVE
– Poslovati u skladu sa zakonskim propisima i kontinuirano se usklađivati sa svim zakonskim i drugim zahtjevima vezanim na okoliš, sigurnost i zaštitu zdravlja te energiju
– Primjenom integriranog sustava upravljanja prevenirati onečišćenja, smanjivati negativan utjecaj na okoliš i povećavati energetsku učinkovitost

VLASNIK – DIREKTOR
– Kontinuirano unaprjeđivati sustav upravljanja temeljen na zahtjevima normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO 50001:2018
– Stalno pratiti promjene u okruženju, procjenjivati rizike vezane na sve aspekte poslovanja i na taj način osigurati održivi razvoj i učinkovito upravljanje energijom
– Stalno identificirati i ocjenjivati opasnosti vezane na sigurnost i zaštitu zdravlja te težiti smanjenju rizika, broja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti

 

Varaždin, 18.03.2020.

Direktor: Josip Mađeric

Pošaljite nam poruku