• Naslovna
  • Računi za električnu energiju mogu biti manji

Računi za električnu energiju mogu biti manji

Razvojem tehnologije te sve većom konkurencijom na svjetskom tržištu, troškovi proizvodnje električne energije iz vlastite sunčane elektrane (SE) bilježe stalni pad (otprilike 20% godišnje). Ujedno, ako tome nadodamo trend rasta cijene električne energije iz javne elektroenergetske mreže, koja je opterećena raznim nametima, postoji sve veća isplativost za proizvodnjom vlastite električne energije iz energije Sunčevog zračenja.

Novi pristup projektiranju i montaži SE za vlastitu potrošnju omogućuje postizanje bolje prilagođenosti dnevnim potrebama potrošnje, a samim time i postizanju što veće koristi od vlastite proizvedene energije.

Izvedba SE s orijentacijom prema jugu ima visoke vršne vrijednosti proizvodnje u podnevnim satima, što kod SE za vlastitu potrošnju, u većini slučajeva, predstavlja višak proizvedene energije koji nije potrošen na mjestu proizvodnje, već je isporučen u javnu mrežu. Stoga veći efekt iskoristivosti vlastite proizvedene energije moguće je postići orijentacijom PV panela istok – zapad, čime krivulja proizvodnje poprima prošireni oblik.

Navedenom izvedbom, PV paneli postavljaju se tako da je jedan licem i nagibom 10° – 15° okrenut prema istoku, a drugi prema zapadu. Tako postavljeni paneli apsorbiraju energiju Sunčevog zračenja, kako direktnu tako i difuznu, od ranog jutra pa sve do kasnog popodneva, čime se  postiže spomenuti prošireni oblik krivulje proizvodnje.

Ovisnost proizvodnje SE o orijentaciji PV panela

Istraživanjem i iskustvom, poduzeće Work-ing razvilo je novi sustav montaže PV panela orijentiranih prema istoku i zapadu, kojim se postižu niski specifični investicijski troškovi (kn/kWp) uz maksimalnu iskoristivost raspoložive površine krova, a samim time i najveću instaliranu snagu te proizvodnju električne energije iz vlastite SE. Ujedno se postiže  i znatna mehanička postojanost na udare vjetra te bolje hlađenje PV panela radi otvorenog tipa konstrukcije, što doprinosi i većoj proizvodnji električne energije.

Ovakav sustav montaže prikladan je za svaku vrstu PV panela te je pogodan za postavljanje na ravne krovove s vodonepropusnom folijom (sika) bez potrebe za bušenjem i učvršćenjem na krovnu konstrukciju. Značajni rezultati postignuti su i primjenom na krovišta različitih orijentacija od južne s nagibom do 30°.

Radi uzdignute izvedbe konstrukcije i montaže nema potrebe za posebnom odvodnjom s krova, a uzemljenjem konstrukcije ujedno se postiže i gromobranska zaštita građevine.

Nešto veći troškovi montaže omogućuju znatno veću proizvodnju energije

 

Pošaljite nam poruku